• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Normatīvie dokumenti

Plānošanas dokumenti

23.10.2007. Valsts stratēģiskais ietvardokuments
  Darbības programmas
  Darbības programmu papildinājumi

 

Eiropas Savienības tiesību akti

2014.-2020.gada plānošanas periods
17.12.2013. 1303/2013
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1303/2013
(2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
17.12.2013. 1301/2013
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1301/2013
(2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006
17.12.2013. 1304/2013
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1304/2013
2013. gada 17. decembris par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006
17.12.2013. 1300/2013
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1300/2013
(2013. gada 17. decembris) par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006
2007.-2013.gada plānošanas periods
29.10.2012. 1268/2012 KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1268/2012 (2012. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem
25.10.2012. 966/2012 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu
08.12.2006. 1828/2006 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1983/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālaš attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu [konsolidētā versija]
11.07.2006. 1084/2006 PADOMES REGULA (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu
11.07.2006. 1083/2006 PADOMES REGULA (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 [konsolidētā versija]
05.07.2006. 1080/2006 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu [konsolidētā versija]
05.07.2006. 1081/2006 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu [konsolidētā versija]
25.06.2002. 1605/2002

PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 1995/2006 (2006. gada 13. decembris), ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [konsolidētā versija]

23.12.2002. 234/2002
KOMISIJAS REGULA (EK, Euratom) Nr. 2342/2002
(2002. gada 23. decembris), ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 
    Regulas, kas attiecas uz iepirkumiem, skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.


 

Latvijas Republikas tiesību akti

Likumi

25.08.2010. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
23.02.2007. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums
06.04.2006. Publisko iepirkumu likums

Ministru kabineta noteikumi

24.07.2012. 501 Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā
04.10.2011. 749 Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem
23.11.2010. 1072 Uzraudzības komitejas nolikums
09.11.2010. 1041 Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība
10.08.2010. 740 Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus
18.05.2010. 464 Noteikumi par 74.resora Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums  80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
16.02.2010. 140 Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā
27.10.2009. 1238 Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība
25.08.2009. 952 Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās
28.07.2009. 840 Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai
03.03.2009. 210 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība
04.06.2013. 299 Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārību pasūtītāja finansētiem projektiem
31.07.2007. 524 Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības
26.06.2007. 419 Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kārtības

14.04.2010. 39-1-3/6 Kārtība, kā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu ierobežoto atlasi un vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu

pēdējo reizi aktualizēts: 08.01.2014.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei pasts@cfla.gov.lv
Maijs 2022
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu