• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004.-2009.gada plānošanas periodā noslēgtie līgumi

Projekta nosaukums

Ieviesējs / starpniekinstitūcija

Norvēģijas valdības finansējums (eiro)

Eiropas Ekonomikas zonas finansējums (eiro)

Kopējais finanšu instrumentu finansējums (eiro)

ĪPAŠĀS ATBALSTA FORMAS

NVO fonds

Sabiedrības integrācijas fonds

2510106,00

2517145,00

5 027 251,00

Stipendiju grantu shēma

Valsts izglītības attīstības aģentūra (Akadēmisko programmu aģentūra)

745811,00

745812,00

1 491 623,00

Tehniskās palīdzības fonds

Finanšu ministrija

580998,00

580997,00

1 161 995,00

Projektu sagatavošanas fonds

Sabiedrības integrācijas fonds

227984,00

227986,00

455 970,00

Īstermiņa ekspertu fonds

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

1 097 230,00

-

1 097 230,00

LATVIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS PRIORITĀTES

Vides politikas integrācijas programma Latvijā

Vides ministrija

-

3 481 412,00

3 481 412,00

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas veicināšana sabiedrībā

Sabiedrības integrācijas fonds / Izglītības un zinātnes ministrija

-

650 000,00

650 000,00

Valsts un privātās partnerības veicināšanas programma

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

1 795 068,00

-

1 795 068,00

Pārrobežu sadarbības programma

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

2 329 890,00

-

2 329 890,00

Akadēmisko pētījumu grantu shēma

Valsts izglītības attīstības aģentūra  (Akadēmisko programmu aģentūra) / Izglītības un zinātnes ministrija

-

450245,00

450 245,00

TIESLIETAS

Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija

Ieslodzījuma vietu pārvalde / Tieslietu ministrija

1018233,00

 

1018233,00

Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā

Valsts tiesu ekspertīžu birojs / Tieslietu ministrija

621329,00

 

621329,00

Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana

Valsts probācijas dienests / Tieslietu ministrija

739497,00

 

739497,00

Tehniskas palīdzība Acquis communautaire ieviešanai

Tieslietu ministrija

469 884,00

-

469 884,00

Bijušo notiesāto resocializācijas kompleksās programmas attīstība Latvijā 2008.-2010.gadā

Biedrība „Integrācija sabiedrībai” / Tieslietu ministrija

430 807,00

-

430 807,00

Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana

Ieslodzījuma vietu pārvalde / Tieslietu ministrija

1 088 425,00

-

1 088 425,00

Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

Ieslodzījuma vietu pārvalde / Tieslietu ministrija

815 299,00

-

815 299,00

Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības sistēmas attīstīšana Latvijā

Valsts probācijas dienests / Tieslietu ministrija

614 274,00

-

614 274,00

Ieslodzīto informācijas sistēma

Ieslodzījuma vietu pārvalde / Tieslietu ministrija

552 497,00

-

552 497,00

Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgales reģionā

Zemgales plānošanas reģions / Tieslietu ministrija

301 184,00

-

301 184,00

VESELĪBA

Diagnostiskās radioloģijas digitālā attēla pārraides sistēmas pilnveidošana un pieejamības paaugstināšana vēža kontroles programmas ietvaros Latvijā

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” / Veselības ministrija

747 668,00

-

747 668,00

Koordinētas mikrobioloģijas laboratoriju un infekciju kontroles personāla darbības algoritma ieviešana multirezistento nozokomiālo patogēnu ierobežošanai Latvijas reģionālajās slimnīcās

Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” / Veselības ministrija

326 035,00

-

326 035,00

Digitālās Radioloģijas un slimnīcas informācijas sistēmas ieviešana Daugavpils reģionālajā slimnīcā

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” / Veselības ministrija

-

389 310,00

389 310,00

ANGIO – e-Veselības projekts Angio ķirurģijai Latvijā

Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” / Veselības ministrija

-

338 377,00

338 377,00

Aprūpes organizācija

Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” / Veselības ministrija

583 494,00

-

583 494,00

Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai

Ilūkstes novada dome / Veselības ministrija

-

397 387,00

397 387,00

Ambulatorās nodaļas izveidošana Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā

SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” / Veselības ministrija

-

1 290 485,00

1 290 485,00

BĒRNI AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Dauguļu speciālās internātpamatskolas bērnu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas kvalitātes paaugstināšana

Kocēnu novada dome (Dikļu pagasta padome) / Labklājības ministrija

-

250 002,00

250 002,00

Daudzfunkcionāla atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām Jelgavā

Jelgavas pilsētas dome / Labklājības ministrija

339 999,00

-

339 999,00

Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām

Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” / Labklājības ministrija

-

649 994,00

649 994,00

Multifunkcionālā atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām izveidošana

Latvijas bērnu fonds / Labklājības ministrija

149 094,00

149 095,00

298 189,00

EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA

Kuldīgas novada muzeja restaurācija un koka arhitektūras amatnieku darbnīcas izveide

Kuldīgas novada pašvaldība / Kultūras ministrija

471 682,00

-

471 682,00

Padomju perioda nonkonformiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam

Kultūras ministrija (VA "Jaunie Trīs brāļi") / Kultūras ministrija

-

449 121,00

449 121,00

Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un koka ēkas restaurācija

Jelgavas pilsētas dome / Kultūras ministrija

310 739,00

-

310 739,00

Latvijas padomju perioda nonkonformisma grafikas krājuma pilna saglabāšana un tam nepieciešamās materiāli-tehniskās bāzes nodrošinājums

Latvijas Nacionālā bibliotēka / Kultūras ministrija

-

439 803,00

439 803,00

Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī

Daugavpils pilsētas dome / Kultūras ministrija

-

547 723,00

547 723,00

Vecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija

Valmieras pilsētas pašvaldība / Kultūras ministrija

-

590 680,00

590 680,00

REĢIONĀLĀ POLITIKA UN EKONOMISKO AKTIVITĀŠU ATTĪSTĪBA

Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā

Kurzemes plānošanas reģions / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

453 321,00

-

453 321,00

Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai

Latvijas Universitāte / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

552 500,00

-

552 500,00

Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centrs: inovācijas caur partnerību

Cēsu novada pašvaldība (Cēsu rajona padome) / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

1 274 835,00

-

1 274 835,00

Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām

Zemgales plānošanas reģions / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

439 263,00

-

439 263,00

Pašvaldības un privātās partnerības veicināšana Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā

Jelgavas pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība” / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

340 000,00

-

340 000,00

VPP attīstība Daugavpils cietoksnī

Daugavpils pilsētas dome / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

431 428,00

-

431 428,00

Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā

Kurzemes plānošanas reģions / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

359 954,00

-

359 954,00

Kurzemes telpiskās plānošanas un ilgtspējīgās attīstības centra izveidošana

Kuldīgas novada pašvaldība / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

734 995,00

-

734 995,00

Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās

Zemgales plānošanas reģions / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

572 066,00

-

572 066,00

Kurzemes reģiona ostu attīstība

Kurzemes plānošanas reģions / Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

388 649,00

-

388 649,00

ŠENGENA

Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu nodaļu informācijas tehnoloģiju stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešanu

Ārlietu ministrija / Iekšlietu ministrija

1 099 518,00

-

1 099 518,00

Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs / Iekšlietu ministrija

802 400,00

-

802 400,00

Valsts policijas koledžas reģionālo klašu aprīkošana

Valsts policija / Iekšlietu ministrija

250 000,00

-

250 000,00

Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu  pārvaldības sistēmas ieviešana, izmantojot ITIL standartu

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs / Iekšlietu ministrija

479 240,00

-

479 240,00

Šengenas informācijas sistēmas funkcionālās darbības optimizācija

Valsts policija / Iekšlietu ministrija

250 000,00

-

250 000,00

ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)

Zemkopības ministrija (Valsts aģentūra „Latvijas zivju resursu aģentūra”) / Vides ministrija

560 527,00

-

560 527,00

Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana NATURA 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērķos

Lauku ceļotājs / Vides ministrija

-

417 555,00

417 555,00

Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu

Daugavpils novada dome / Vides ministrija

-

302 550,00

302 550,00

Uzraudzības pasākumi traktortehnikas izplūdes gāžu radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai Latvijā

Valsts aģentūra „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” / Vides ministrija

-

248 068,00

248 068,00

Ilgtspējīga dabas resursu saglabāšana Zemgalē

Zemgales plānošanas reģions / Vides ministrija

-

326 228,00

326 228,00

Elektronisko un elektrotehniski atkritumu šķirošanas un pārstrādes iekārtas uzstādīšana esošajā atkritumu pārstrādes centrā Tumē

A/S „BAO” / Vides ministrija

-

198 197,00

198 197,00

Integrēto vides un meža ekonomisko kontu izstrāde Latvijā

Zemkopības ministrija / Vides ministrija

-

539 922,00

539 922,00

VIDES AIZSARDZĪBA

Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana

Zemkopības ministrija (Pārtikas un veterinārais dienests) / Vides ministrija

249 999,00

-

249 999,00

Vietējās biomasas izmantošana videi draudzīga kurināmā ražošanai Krāslavā

SIA „EKO Briketes” / Vides ministrija

-

368 739,00

368 739,00

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides izglītības un informācijas centrs – videi draudzīgās atjaunojamās enerģijas paraugs

Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija / Vides ministrija

-

284 617,00

284 617,00

Zemes siltuma izmantošanas demonstrācijas projekta ieviešana un pieredzes izplatīšana Rīgas reģionā

Limbažu novada dome / Vides ministrija

471 461,00

-

471 461,00

Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas izmantošana Salacgrīvas pilsētas budžeta iestāžu centralizētajā siltumapgādes sistēmā

Salacgrīvas novada dome / Vides ministrija

-

927 305,00

927 305,00

Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide

Rīgas dome / Vides ministrija

272 650,00

-

272 650,00

CILVĒKRSURSU ATTĪSTĪBA UN IZGLĪTĪBA

Inovatīvu apmācību modeļu izstrāde un nodošana vadošajiem darbiniekiem Baltijas valstīs, izmantojot starpdisciplīnu pieeju uzņēmējdarbībai un modernām tehnoloģijām

A/S „Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola” / Izglītības un zinātnes ministrija

-

238 011,00

238 011,00

Jauno mediju mākslas izglītības izveide un attīstība Liepājā

Liepājas Universitāte / Izglītības un zinātnes ministrija

636 558,00

-

636 558,00

Vidzemes Tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide

Vidzemes augstskola / Izglītības un zinātnes ministrija

-

604 882,00

604 882,00

Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde

Latvijas Universitāte / Izglītības un zinātnes ministrija

468 398,00

-

468 398,00

Rīgas Stradiņa universitātes Vides modelēšanas centra izveide

Rīgas Stradiņa universitāte / Izglītības un zinātnes ministrija

-

273 203,00

273 203,00

Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā

Liepājas Universitāte / Izglītības un zinātnes ministrija

338 676,00

-

338 676,00

Inovatīvas, interaktīvas multimediju mācību programmas izstrāde Latvijas vispārizglītojošām skolām

Ventspils Digitālais centrs / Izglītības un zinātnes ministrija

296 756,00

-

296 756,00

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas e-studiju vides izveidošana studiju procesa modernizēšanai

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija / Izglītības un zinātnes ministrija

373 867,00

-

373 867,00

Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā

Latvijas Dabas muzejs / Izglītības un zinātnes ministrija

256 831,00

-

256 831,00

Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola / Izglītības un zinātnes ministrija

250 604,00

-

250 604,00

 

pēdējo reizi aktualizēts: 14.05.2012.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei pasts@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu